Produktnavn:

Vandopløselige sække

Beskrivelse

Vandopløselige P.V.A. vaskesække

Vandopløselige sække lever op til kravet om beskyttelse af personale ved håndtering af forurenede og inficerede tekstiler og materialer.

Gennem sikker isolering garanteres at de inficerede tekstiler ikke kommer i direkte kontakt med personalet under håndtering, opbevaring og transport, og derved sikres at ingen er udsat for smitterisiko.

Finnes i mål:

66 x 84 cm

91 x 99 cm