Produktnavn:

Baljevogn 2400-R

Beskrivelse

Baljevogn 2400-R

Repella baljevogn på 42 liter.